Toimintaterapeutti

Toimintaterapeuttina mahdollistan asiakkaan sujuvaa ja merkityksellistä toimintaa arjessa. Asiakas itse määrittelee toimintaterapeutin tuella tavoitteet toivomaansa muutokseen. Tavoitetta kohti mennään asiakkaan valitsemaa toimintaa käyttäen, sekä asiakkaan voimavarojen mukaisesti edeten. Onnistumisen tunteiden ja hyvien toiminnan kokemuksien kokeminen auttavat tavoitteeseen pääsemistä.

Toimintaterapiassa tunnistetaan asiakkaan voimavarat ja vahvuudet, joiden avulla tuetaan asiakas toivottuun muutokseen.

Toimintaterapian toteutus voi olla yksilöterapiaa tai ryhmämuotoista terapiaa.

Valmistun toimintaterapeutiksi keväällä 2020 Turun ammattikorkeakoulusta. Harjoittelukokemusta opintojeni ajalta minulle tulee olemaan psykiatrian, mielenterveyskuntoutujien, neurologisten ja neuropsykiatristen eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Yhdistän kokonaisvaltaista osaamistani toimintaterapeutin työssäni niin, että se tukee asiakkaan kuntoutumista.