Äänimaljarentoutus

Äänimaljojen pehmeät ääniaallot hellivät äänimaljarentoutuksessa kokonaisvaltaisesti ihmisen kehoa, mieltä ja henkeä. Rentoutuksessa käytetään erikokoisia Peter-Hess terapiaäänimaljoja, joita on tutkittu ja kehitetty erityisesti tähän tarkoitukseen. Peter-Hess instituutti on tutkinut äänien ja resonanssin vaikutusta kehoon ja mieleen jo yli 30 vuotta ja kehittänyt Peter Hess® – äänimetodin. Sen tarkoituksena on vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia huomioimalla kehon ja mielen voimavarat. Terapiaäänimaljat on valmistettu Nepalissa ja Pohjois-Intiassa 12 eri metallin seoksesta, jotta on saatu aikaan paras mahdollinen äänien ja resonanssin yhteistyö, joka hoitaa kehoa ja mieltä.
Äänimaljojen äänimaailmaa ja resonanssia voidaan käyttää niin tilassa kuin vaatteiden päällä kehollakin. Rentoutuksessa harmoniset äänet rentouttavat mieltä ja äänimaljojen aikaansaama hienovarainen värähtely saavuttaa kehon kauttaaltaan tasapainottaen sitä. Kuulo- ja tuntoaisti yhdessä antavat pohjan syvälle rentoutumiselle. Pehmeä syvärentoutuminen antaa tilaa palautumiselle, edistää terveyttä sekä mahdollistaa ongelmien ratkaisun ja oppimisen arjessa. Se on hyvä apuväline kehon jännitys- ja kiputiloihin.
Peter Hess® – äänimetodin rauhoittava ilmapiiri mahdollistaa yhteyden omiin tarpeisiin ja omaan sisäisen äänen viisauden huomioimiseen. Rentoutuksessa kehossa tuntuu miellyttävä, hyväksyvä ja rauhoittava tietoisuus kehon kaikista osista ja sen rajoista.

Peter Hess® – äänimetodi on todettu mahdollistavan kokonaisvaltaisen ja syvän rentoutumisen. Äänimaljarentoutushelpottaa irti päästämistä, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Sillä on terveyteen positiivisia vaikutuksia elävöittävästi, uudistavasti ja harmonisoivasti.
Tutkitusti ihmisen rentoutuessa unen laatu paranee, vireys ja energia lisääntyvät, tasapainoisuus, levollisuus, itsehallinta ja itsetuntemus paranevat ja erilaiset lihasjännitykset helpottuvat. Rentoutuminen on hyvä tuki palauttamaan sisäisen järjestelmämme rauhalliseen perustilaan. Äänimaljojen avulla se on helppoa ja luonnollisen lempeää.
Äänimaljarentoutus parantaa ihmisen kehonhahmotuskykyä, helpottaa stressiä, auttaa tunnistamaan omia voimavaroja ja ottamaan ne käyttöön, parantaa itsetuntoa, luovuutta ja motivaatiota sekä edistää elämäniloa ja luomisvoimaa.

Äänimaljarentoutuksen juuret juontavat vanhaan veda-menetelmään, jota on harjoitettu idän kulttuureissa edistämään ja tukemaan terveyttä jo 5000 vuoden ajan. Ihmisellä on alkukantainen tarve muodostaa ääniä ja niiden antamaa muutosenergiaa hyödynnetään tasapainoisen elämän ylläpitämisessä kaikissa kulttuureissa
Saksalainen Peter Hess kiinnostui äänen vaikutuksista matkoillaan Intiaan, Nepaliin ja Tiibetiin. Hän on tutkinut äänivärähtelyn vaikutuksia ihmisen elimistöön, kuten verenpaineeseen, pulssiin, aivosähkökäyrään. Äänet vaikuttavat meihin suoraan limbisen järjestelmän kautta. Äänimaljojen tuottama ääni sisältää paljon harmonisia ylä-ääniä. Luonnossa on myös paljon harmonisia ääniä kuten puron solina, lehtien havina tuulessa ja tuulen humina. Hän huomasi, että verenpaine laskee, pulssitaso laskee, aivosähkökäyrässä esiintyy enemmän alfa- ja delta-aaltoja (rentoutuminen), oksitosiinin, endorfiinin ja seratoniinin erittyminen lisääntyy, hermosto ja lihakset rentoutuvat (EMG-tutkimuksissa) kun ihminen rentoutuu äänimaljojen kanssa.
Tutkimustensa seurauksena hän kehitteli äänimaljojen värähtelyyn perustuvan syvärentoutusmenetelmän, jota on käytetty Saksassa jo 1980-luvulta saakka.

Peter Hess® – äänimetodi tukee, edistää ja vahvistaa ihmisen terveyttä. Menetelmä ei keskity työstämään kehon tai psyyken ongelma-alueita, eikä se korvaa lääkärin tai terapeutin antamaa hoitoa.
Peter Hess® – äänimetodi ei nykyisessä muodossaan liity mihinkään uskontoon tai filosofiaan, vaan sen kokonaisvaltaiset hyödyt ovat kaikkien ihmisten ulottuvilla, maailmankatsomuksesta ja iästä riippumatta.

Olen kouluttautunut Peter-Hess äänimaljahierojaksi Peter Hess instituutissa, osittain Saksassa ja osittain Suomessa vuonna 2015.

Olen tehnyt äänimaljahoitoja stressitilanteissa oleville ihmisille, masennusta sairastavien, fyysisesti uupuneille sekä kipu- tai jännitystiloista kärsiville. Olen käyttänyt lasten, vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyspotilaiden kanssa äänimaljoja hyvin tuloksin. Levottomat vanhukset ovat kyenneet nukkumaan paremmin, vaikeasti kehitysvammaisen ihmiseen olen onnistunut luomaan aidon kontaktin äänimaljojen avulla ja ne ovat auttaneet kommunikoinnissa, mielenterveyspotilaan mieli on hetkeksi rentoutunut, vaikeassa stressitilanteessa oleva ihminen on saanut rintakehäänsä tilaa hengittää, sekä masennusta sairastava on hetkeksi päässyt irti ahdistuksesta ja saanut tilaa kerätä voimia ja aloittaa tervehtymisen. Nämä ovat omia ja asiakkaiden välisiä kokemuksia joista olemme keskustelleet.

Jokainen äänimaljarentoutus ja -kokemus on omanlaisensa ja muokkautuu yhdessä rentoutujan ja äänimaljahoitajan välillä aidon kohtaamisen kautta.